Berhetiyye Duası İle Aşk

 

Aşağıda gelen berhetiyye duası her konuda etkili olduğu gibi, sevgi, aşk, muhabbet konuunda da oldukça etkilidir.
Eşinin, ailesinin, yuvasının huzur ve muhabbetinin çoğalmasını arzueden  bir kimse yada evlenip yuva kurmak, istediği bir kişiden red cevabı almak istemeyen, hatta terk edip giden birini geri döndürmek vb amaçal aşağıda gelen berhetiyye duası her günün muhabbet saatlerinde 45 defa kırmızı mum üzerine okunup nefes edildikten sonra niyet söylenerek yakılır.Gerekirse bu tertibe yedi gün yadayedi gece devam edilir.Beklenen netice en mükemmel şekilde alınacaktır.
Allahümme inni bihakki Berhetihin 2 Keririn 2 Tetlihin 2 Turanin 2 Mezcelin 2 Bezcelin 2 Terkabin 2 Berheşin 2 Ğalmeşin 2 Hutirin 2 Kalnehudin 2 Berşanin 2 Kezhirin 2 Nemuşelhin 2 Berheyula 2 Beşkeylehin 2 Gazmezin 2 Enkalelitin 2 Kabratin 2 Ğayahen 2 Keydehula 2 Şemharihin 2 Şemharihin 2 Şemharihin 2 Bikehtahunihin 2 Beşarişin 2 Tuneşin 2 Şemhabaruhin 2 Allahümme bihakki kehkehicin yağtaşiyyin bihakki letşağşağvılin emvılin celdin mehcemen helmecin verudiyetin mehfeyacin bi-ızzetike illa ma ehazte bisem-ıhin ve ebsarihim sübbane men leyse kemislihi şey-ün fissemevati vel ardi ve hüvessemıul alim.
Berhetiyyeden kesin ve süratli olarak istifade etmek isteyen kimseler berhetiyenin zikrini riyazatla devam edip tamamlamalıdır.Hatmi ise xxxxx dir.Bu adedin tamamlanması demek ulvi ve süfli ervahı kendine ram kılmak ve onların hizmet ve icazet kategorisinde yer almak demektir.Yorumlar

Yorum GönderAdınız      

Mesajınız

Güvenlik Kodu 1947838292